17R7193 Openbaar vervoerconcessie

17R7193 Openbaar vervoerconcessie

Titel
Beantwoording raadsvragen OuderenAppèl (Verbeek, A. Rennenberg), PvdA (Depla) en GroenLinks (Thijs) over de Openbaar vervoerconcessie.docx

Datum vraag
01-03-2017

Datum pulicatie
01-03-2017

Hoofddocument
17bst00392 Beantwoording raadsvragen OuderenAppèl (Verbeek, A. Rennenberg), PvdA (Depla) en GroenLinks (Thijs) over de Openbaar vervoerconcessie

verwachte datum afdoening
29-03-2017

Datum antwoord
29-03-2017

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
17R7193 Raadsvragen van Ouderenappel, PvdA en GroenLinks over de openbaar vervoerconcessie

Bijlage
Bijlage 1 – Beschrijving proces OV-concessie
Bijlage 2 – Overzicht en beschrijvingswijzigingen lijnvoering in Eindhoven
Bijlage 3 – Overzicht en beschrijving infrastructurele aanpassingen in Eindhoven
Bijlage 4 – Raadsinformatiebrief OV concessie 2016-2026