17R7144 Raadsvragen Personeelsbeleid en generatiepact

17R7144 Raadsvragen Personeelsbeleid en generatiepact

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (dhr. A. Rennenberg) over Personeelsbeleid en generatiepact

Datum vraag
04-01-2017

Datum pulicatie
04-01-2017

Hoofddocument
Beantwoording raadsvragen OAE (dhr. A. Rennenberg) over Personeelsbeleid en generatiepact

Datum antwoord
08-02-2017

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
17R7144 Raadsvragen