17bst01721 Slingertouw

17bst01721 Slingertouw

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (Rennenberg) over Slingertouw

Datum vraag
03-11-2017

Datum pulicatie
03-11-2017

Hoofddocument
Beantwoording raadsvragen OAE (Rennenberg) over Slingertouw

verwachte datum afdoening
01-12-2017

Datum antwoord
29-11-2017

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
17bst01721

Bijlage
Bijlage 1 – Beantwoording raadsvragen OAE (Rennenberg) over Constructiefouten schoolgebouw Slingertouw
Bijlage 2 – Beantwoording vraag 3 en 6 – Slingertouw Kostenoverzicht Waterlinie status 23-11-2017