17bst01720 Bushalte crematorium Rijtackers

17bst01720 Bushalte crematorium Rijtackers

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (Verbeek en Rennenberg) over bushalte crematorium Rijtackers

Datum vraag
13-11-2017

Datum pulicatie
13-11-2017

Hoofddocument
Beantwoording raadsvragen OAE (Verbeek en Rennenberg) over bushalte crematorium Rijtackers

verwachte datum afdoening
11-12-2017

Datum antwoord
29-11-2017

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
17bst01720

Bijlage
Bijlage 1 – Raadsinformatiebrief OV concessie 2016-2026