17bst01519 Huishoudelijke Hulp Toeslag

17bst01519 Huishoudelijke Hulp Toeslag

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (D. Rennenberg) en technische vragen CDA (C. Weijs) over Huishoudelijke Hulp Toeslag

Datum vraag
03-10-2017

Datum pulicatie
03-10-2017

Hoofddocument
Beantwoording raadsvragen OAE (D. Rennenberg) en technische vragen CDA (C. Weijs) over Huishoudelijke Hulp Toeslag

verwachte datum afdoening
31-10-2017

Datum antwoord
02-11-2017

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
17bst01519