17bst01304 Onderbezetting politie in Eindhoven

17bst01304 Onderbezetting politie in Eindhoven

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (Rennenberg en Verbeek) over onderbezetting politie in Eindhoven

Datum vraag
16-08-2017

Datum pulicatie
17-08-2017

Hoofddocument
Beantwoording raadsvragen OAE (Rennenberg en Verbeek) over onderbezetting politie in Eindhoven

Datum antwoord
20-09-2017

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
17bst01304