17bst00866 Risico’s van fijnstof

17bst00866 Risico’s van fijnstof

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (N. Rennenberg en C. Verbeek) over risico’s van fijnstof en andere luchtverontreinigng voor bewoners Wilgenhof

Datum vraag
30-05-2017

Datum pulicatie
30-05-2017

Hoofddocument
Beantwoording raadsvragen OAE (N. Rennenberg en C. Verbeek) over risico’s van fijnstof en andere luchtverontreinigng voor bewoners Wilgenhof

verwachte datum afdoening
27-06-2017

Datum antwoord
21-06-2017

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
17bst00866