Wim Claassen

Raadslid
 Wim Claassen

Wim Claassen

Ik heb per 1 februari 2015 zitting genomen in de gemeenteraad van Eindhoven  en maak nu deel uit van de fractie van het Ouderen Appèl Eindhoven. Mijn specialiteiten zijn Economische- en Sociale zaken, Personeelsbeleid, Evenementen en ICT. Vandaar dat ik momenteel ook lid ben van de raadscommissies Economie en Mobiliteit, Financien en Bestuur.

Binnen de commissie Economie zal ik mij ook bezig houden met Binnenstadsontwikkeling, Eindhoven Airport, Horeca en detailhandel. In de raadscommissie Financien en Bestuur gaat natuurlijk onze aandacht uit naar het beheer van het huishoudboekje van de gemeente Eindhoven, want daar is nog veel aan te verbeteren.

Onze fractie bestaat nu uit 5 specialisten, ieder op zijn eigen gebied, waardoor wij in de oppositie, onze agenda goed kunnen uitdragen en positief, maar kritisch zullen zijn t.o.v. het college.

Wat ik wil bereiken in de komende jaren is dat het OAE, een sterke fractie wordt die het debat niet schuwt en met zinvolle oplossingen komt. Een fractie waarmee men in Eindhoven terdege rekening moet houden. Kortom een fractie die straks klaar is om bestuursverantwoordelijkheid te nemen.