Niek Rennenberg

Voorzitter
 Niek Rennenberg

Niek Rennenberg

Ik ben de politiek ingegaan om mijn idealen te verwezenlijken. Ik vind het de plicht van mijn generatie om een sociaal, veilig, gezond en duurzaam Eindhoven te bouwen en achter te laten voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Daarom is het nodig de tweedeling tussen rijk en arm in onze stad te verminderen. Ik denk dat dat kan door kinderen goed onderwijs te geven en ze voor te bereiden op de samenleving van morgen. Om die samenleving een ‘sociaal smoelwerk’ te geven voor alle inwoners van onze stad is het nodig dat er een nieuwe emancipatiegolf komt, die van de ouderen.
Ouderen worden op dit moment nog te vaak nadelig afgerekend op hun economisch nut en hun vermeende druk op de zorgkosten. Het wordt tijd dat de ouderen hun sociale en politieke rol bij de opbouw van de toekomst opeisen en in gaan vullen.

In het dagelijks leven ben ik verder werkzaam als voorzitter van de ondernemingsraad van AOC Wellantcollege en als vrijwilliger voor de Voedselbank Eindhoven. In het verleden heb ik als trainer in bedrijven in Nederland en België veranderingsprocessen begeleid en als trainer van FNV Formaat (toekomstige) OR-leden opgeleid.

Socials