Frank Philips

kandidaat raadslid
 Frank Philips

Frank Philips

Mijn naam is Frank Philips, geboren en getogen in Eindhoven.

Ik ben 40 jaar werkzaam geweest in diverse functies in het onderwijs, onder meer op het VSO-LOM en als docent geschiedenis op HAVO/VWO. Daarnaast heb ik geruime tijd bestuursfuncties bekleed in diverse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

In een welvarende stad als Eindhoven zijn er nog teveel mensen, jong en oud, die om verschillende redenen buiten de boot vallen. Juist voor die mensen wil ik iets betekenen. Goed onderwijs, goede ouderenzorg en verbinding tussen jong en oud zijn de speerpunten waarvoor ik me wil inzetten.