Dré Rennenberg

fractievoorzitter
 Dré Rennenberg

Dré Rennenberg

Het zal begin september 1993 geweest zijn dat Martin Batenburg, de oprichter van het Algemeen Ouderen Verbond, de voorganger van het Ouderen Appel Eindhoven, aan mij vroeg of ik hem kon helpen bij de oprichting van zijn partij.

Alhoewel ik in het begin erg heb getwijfeld om actief in de politiek te gaan werken, heb ik er nooit geen spijt van gehad om tegen hem ja te zeggen. Ik ben er trots op dat ik al jarenlang fractievoorzitter ben van het Ouderen Appel Eindhoven, de grootste lokale partij in de stad. Vanaf 1994 in de Eindhovens Raad. Eerst als Wethouder, daarna als Raadslid en Fractievoorzitter. Bij elkaar ben ik dus ruim 24 jaar actief in de Eindhovense politiek.

Om het politieke werk goed te kunnen doen dient er een verbondenheid te zijn met het maatschappelijk- en sociale leven in de stad. Ik geef daar invulling aan door mijn werk bij het Steunpunt Materiele Hulpvragen van het Dekenaat, mijn bestuurslidmaatschap bij de Stichting Belastingwinkel Eindhoven en mijn bestuurstaak bij de Stadsakkers Eindhoven, waarvan ik zelf de initiatiefnemer ben.

Naast al deze functies heb ik nog een grote hobby, namelijk voorzitter zijn bij voetbalvereniging Tivoli, een functie die ik ook al meer dan 15 jaar bekleed maar wel zuiver zie als een hobby die, aan mij en ook mijn vrouw, veel genoegen geeft.

Vanzelfsprekend heeft mijn politieke werk ups en downs gekend. Ups in de zin van mensen kunnen helpen in voor hun soms vrij uitzichtloze situaties. Samen met mijn fractie ben ik daar steeds mee bezig geweest. Downs in de zin van het geven van goed bedoelde adviezen die steeds maar niet werden opgevolgd. Bijvoorbeeld het advies om niet meer uit te geven dan dat er binnenkwam. Jarenlang werd dat advies weggewuifd totdat de waarheid boven water kwam, een waarheid die onze stad nog jaren lang in de problemen kan brengen. Ondanks het feit dat onze adviezen in de wind werden geslagen staan wij als Ouderen Appel Eindhoven er nu voor die problemen tot een oplossing te brengen zonder dat onze inwoners daarin worden bemoeilijkt.

Ik kijk er dan ook naar uit om ook in de komende vier jaar er aan mee te mogen werken de samenleving van mensen in onze stad te kunnen veraangenamen.

Socials