Partijgenoot Frans Claassen overleden Ouderen Appèl in rouw

Partijgenoot Frans Claassen overleden Ouderen Appèl in rouw

Frans Claassen , een onweerstaanbaar mens is niet meer onder ons

Heden bereikte ons het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerde lid Frans Claassen is overleden. Frans was een gedreven medewerker van partij en fractie van het Ouderen Appèl Eindhoven.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen was hij door de Algemene Leden Vergadering op plaats 11 van de kandidatenlijst geplaatst. In 2014 was hij campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onder zijn leiding steeg de partij van 3 naar 5 zetels in de gemeenteraad. Zelf werd hij benoemd tot commissielid met onder meer Personeel en Organisatie in zijn portefeuille. In 2015, tijdens zijn lijsttrekkerschap voor de Provinciale Staten van Noord Brabant werd hij ernstig ziek. Na een langdurige revalidatie heeft hij zijn lidmaatschap van de Staten moeten opzeggen.

Wij gedenken Frans als een doener, die graag resultaat gericht werkte. Of zoals hij van zichzelf zei: “Mijn politiek optreden kenmerkt zich door het praten vanuit het hart met een ‘t’, maar daarnaast kan ik hard zijn met een ‘d’, als dit nodig is.”

Wij wensen zijn vrouw, kinderen familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Wij houden Frans in onze hoofden en harten en gedenken hem met wat hij zelf zijn levensmotto noemde: “De mens met één enkele wens is onweerstaanbaar”.

De verkiezingscampagne wordt voorlopig opgeschort. In deze tijd gaan bestuur en fractie met de kandidaten in gesprek.

Bestuur en fractie en medewerkers van het Ouderen Appèl Eindhoven