Ouderen Appèl geschokt over gezondheid ouderen

Persbericht: 24.11.2013

Gezondheidscijfers ouderen schokken Ouderen Appèl
Het Ouderen Appèl Eindhoven is verbijsterd en onthutst door de zeer negatieve cijfers over de gezondheid en gezondheidsbeleving van ouderen in de gemeente Eindhoven. Fractievoorzitter Dré Rennenberg zegt dit naar aanleiding van het verschijnen van de Ouderenmonitor 65+,  2012 – 2013. Uit deze monitor blijkt dat de gezondheid en gezondheidsbeleving van Eindhovense ouderen slechter is dan die van ouderen in Zuid Oost Brabant. Ook scoort Eindhoven onder het Nederlandse gemiddelde.

Het Ouderen Appèl Eindhoven wil een spoeddebat met de wethouder over de slechte gezondheidsscores van de Eindhovense ouderen en wil van de wethouder weten op welke wijze de wethouder denkt om te gaan met onder meer de volgende knelpunten:
• 50% van de oudere stadgenoten kampt met eenzaamheidsproblematiek.
• Meer dan 1/5 van de oudere Eindhovenaren voelt zich onveilig
• 43% van de 65 plussers voelt zich niet gezond.

In dit debat zal het Ouderen Appèl Eindhoven de volgende voorstellen doen:
• het verbeteren van de preventieve gezondheidszorg van 50 plussers bijvoorbeeld door het inzetten van preventiepoli, consultatiebureaus voor ouderen, jaarlijkse checkups;
• een breed gedragen actieplan om de eenzaamheid terug te dringen;
• speciale aandacht op het bereiken van de steeds groter wordende groep thuis wonende “kwetsbare” ouderen;

Dré Rennenberg is van mening “dat de aard en de omvang van de gezondheidsproblematiek van ouderen alleen maar is toegenomen doordat de huidige coalitiepartijen het ouderenbeleid in 2010 hebben afgeschaft. Ik hoop dat bij hen het inzicht doorbreekt dat de gezondheid van ouderen belangrijker is dan bij allerlei modetrends haantje de voorste te zijn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.