Opleiding tot Zorgwacht is participatie ten top

Opleiding tot Zorgwacht is participatie ten top

OPINIE – Niek Rennenberg is raadslid voor het Ouderen Appèl Eindhoven. Hij vindt dat wethouder Staf Depla zich niet sterk maakt voor werk.

In de Eindhovense politiek blijkt de praktijk weerbarstiger dan de theorie. Of is het de halsstarrige houding van een solistische wethouder die ‘ja’ zegt en ‘nee’ doet? In het coalitieakkoord staat dat in Eindhoven niemand buiten de boot valt. Het woord ‘werk’ lijkt een mantra van wethouder Staf Depla. Lijkt, want de praktijk laat ons zien dat door de keuzes van de wethouder mensen buiten de boot vallen.

Depla zegt zich sterk te maken voor werk. Vooral mensen die in de bijstand zitten worden ‘geactiveerd’ om initiatieven te nemen. Ook heeft de gemeenteraad onlangs ingestemd met het initiatiefvoorstel van GroenLinks voor ‘een stimulerende bijstandsregeling’, negatieve prikkels worden vervangen door positieve prikkels.

Zorgwacht
De Zorgwacht is zo’n positieve prikkel. Het initiatief kost de gemeente geen cent. Wethouder Depla hoeft de deelnemers die een bijstandsuitkering hebben alleen maar in de gelegenheid stellen de eenjarige opleiding te volgen met behoud van uitkering. Zo’n idee sluit naadloos aan bij het aangenomen initiatiefvoorstel.
Maar de wethouder lapt dit aan zijn laars. Als het aan hem ligt, wordt er geen bijstandsgerechtigde vrouw opgeleid. Deze vrouwen vallen door de verkeerde keuze van de wethouder buiten de boot. Zij blijven in de bijstand en armoede blijft hun vooruitzicht.

Startkwalificatie
Depla lapt niet alleen een besluit van zijn eigen gemeenteraad aan zijn laars, ook een wens vanuit politiek Den Haag wordt door hem genegeerd. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat zijn D66- collega in Utrecht het initiatief Zorgwacht hartstochtelijk ondersteunt en Eindhoven het verbiedt? De regering wil graag dat iedereen een startkwalificatie behaalt. Dat wil zeggen een havo-diploma of een mbo-diploma op minimaal niveau 2. De Zorgwacht biedt mensen de mogelijkheid om zo’n startkwalificatie te halen.

Volgens de wethouder gaan de dames die de opleiding volgen ‘burenhulp’ verlenen. Deze uitspraak is een typisch voorbeeld van hoe deze linkse PvdA’er zich denigrerend uitlaat over een doelgroep waar zijn socialistische voorgangers zich juist hard voor maakten. De dames in kwestie gaan gewoon een mbo niveau 2-opleiding zorg doen in de variant Beroepsbegeleidende Leerweg. BBL heet dat, vier dagen praktijk en één dag naar school. Zorgwacht biedt mensen een weg uit de armoede, op weg naar een betaalde baan. Goed voor je zelfbeeld, je eigen centen verdienen om je rekeningen te kunnen betalen. Fijn voor de gemeente, minder mensen in de bijstand en meer mensen die meedoen. Participatie ten top! Maar niet in Eindhoven. Niet omdat het niet kan, wel omdat een socialistische voorman het niet wil.

Geweld
Ik adviseer de vrouwen en de Zorgwacht als hun aanvraag definitief wordt afgewezen de rechter te laten toetsen of de wet hier geen geweld is aangedaan.

Bron: Eindhovens Dagblad 17 december 2015