Ook Niek Rennenberg tekent Regenboogakkoord met COC Eindhoven namens het Ouderen Appèl

Ook Niek Rennenberg tekent Regenboogakkoord met COC Eindhoven namens het Ouderen Appèl

Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van acht politieke partijen tekenden op vrijdagavond 26 januari een stembusakkoord met COC Eindhoven en regio.  In het Regenboog Stembusakkoord beloven de partijen  zich in te spannen om de punten in het akkoord de komende raadsperiode uit te voeren. 

Het Regenboog Akkoord werd getekend door Lex Janssen (VVD), Ellen Schoumacher (PvdA), Tom Brouwers (D66), Murat Memis (SP), Kay Sachse (GroenLinks), Niek Rennenberg (OuderenAppel), Remco van Dooren (CDA) en Jesper de Raad (Brede Beweging Linksom). Ook Wethouder Wedemeijer van de gemeente Eindhoven was aanwezig bij de ondertekening.

De belangrijkste punten uit het akkoord staan hieronder vermeldt:

Verankeren in beleid

Het is belangrijk dat aandacht voor LHBTI-emancipatie goed verankerd is in het beleid van de gemeente.

 • De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTI’s
 • Concrete voornemens worden neergelegd in een beleidsnotitie of actieprogramma over LHBTI-emancipatie
 • In beleid en activiteiten is er, behalve voor homomannen, ook aandacht voor lesbische vrouwen, biseksuelen, trans- en intersekse personen

Veiligheid

Veiligheid is voor iedereen essentieel. LHBTI’s worden vaak met geweld geconfronteerd. Zeven op de tien krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit. Het aantal geregistreerde gevallen van geweld en discriminatie tegen LHBTI’s nam de laatste jaren toe, van 428 in 2009 naar 1.295 in 2016. Het is belangrijk dat de gemeente zorgt dat LHBTI’s veilig zijn en zich veilig voelen.

 • De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTI’s
 • De gemeente agendeert LHBTI-discriminatie in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, politie en het OM en betrekt daarbij LHBTI-belangenorganisaties en/of de antidiscriminatievoorziening.

 Jongeren & onderwijs

LHBTI-jongeren bevinden zich in een kwetsbare positie. ‘Homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord, de helft van de openlijke LHBTI jongeren werd het afgelopen jaar gepest met hun identiteit en suïcidecijfers liggen onder LHBTI jongeren bijna vijf keer hoger dan gemiddeld. Het is belangrijk dat de gemeente hen ondersteunt.

 • De gemeente zet zich in voor een omgeving waar LHBTI-jongeren zich veilig en prettig voelen.
 • De wethouder spreekt basis- en middelbare scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen en vraagt scholen hoe ze hieraan invulling geven.

 Zichtbaarheid & communicatie

LHBTI’s zijn vaak niet zichtbaar in het publieke domein. Zonder zichtbaarheid kan er geen sprake zijn van acceptatie. Voor LHBTI-burgers is het prettig als de gemeente duidelijk laat zien dat zij er ook voor hen is.

 • De gemeente ondersteunt LHBTI-evenementen.
 • De gemeente hijst de regenboogvlag op LHBTI-feestdagen, zoals Coming Out Dag en de Internationale Dag tegen Homo, Bi- en Transfobie (IDAHOT).
 • De gemeente gebruikt (ook) foto’s van bijvoorbeeld homo- en lesbische koppels en transpersonen voor gemeentelijke folders, websites en ander informatiemateriaal.

 Ouderen & zorg

De gemeente heeft een belangrijke rol in het bieden van zorg en welzijn aan inwoners. LHBTI-inwoners verdienen daarbij bijzondere aandacht. Dat geldt met name voor oudere LHBTI’s en LHBTI’s met een beperking, die relatief vaak last hebben van eenzaamheid en isolement.

 • De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin LHBTI-ouderen en LHBTI’s met een beperking zich veilig en prettig voelen.
 • De gemeente bevordert, bijvoorbeeld met eisen in aanbestedingsprocedures, dat (ouderen- en thuis-) zorginstellingen een controleerbaar LHBTI-vriendelijk beleid voeren.
 • De gemeente bevordert dat risicogroepen, zoals homomannen en transpersonen, zich snel en kosteloos kunnen laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s).

Kwetsbare groepen

Bepaalde groepen binnen de LHBTI-gemeenschap zijn extra kwetsbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor LHBTI’s met een religieuze of biculturele achtergrond. 58% van de orthodox-protestanten en 53% van de moslims in Nederland vindt homoseksualiteit (bijna) altijd verkeerd. LHBTI-asielzoekers krijgen in asielzoekerscentra regelmatig te maken met discriminatie en bedreigingen door medebewoners.

 • De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin kwetsbare groepen zoals biculturele en religieuze LHBTI’s en LHBTI-asielzoekers zich veilig en prettig voelen.
 • De gemeente zorgt voor goede ondersteuning, crisisopvang en/of doorverwijzing van biculturele en religieuze LHBTI’s, die door hun identiteit in de problemen komen (hulpverlening, crisisopvangplaatsen, afstemming tussen instellingen, etc.)

Werkvloer

Op het werk heerst voor LHBTI’s niet altijd een prettige sfeer. Ongeveer de helft van de werknemers geeft aan dat er op hun werk flauwe grappen over homo’s worden gemaakt en ongeveer vier op de tien LHBTI’s houdt hun identiteit op het werk geheim. Transpersonen zijn veel vaker arbeidsongeschikt of hebben een bijstandsuitkering dan gemiddeld.

 • De gemeente en haar uitvoeringsorganisaties geven als werkgever het goede voorbeeld en zetten zich in voor een LHBTI-vriendelijk klimaat op de werkvloer met bijzondere aandacht voor transgender personen (bijvoorbeeld d.m.v. diversiteitsbeleid, gedragsregels, een klachtenregeling, vertrouwenspersonen, voorlichting, ondersteunen ‘roze’ netwerken, ondertekening van de Declaration of Amsterdam (zie: workplacepride.org), etc.)

Sport

Sporten is leuk en gezond, maar LHBTI’s voelen zich niet altijd veilig en prettig bij sportclubs. Ze ervaren regelmatig negatief gedrag en een taboe rond LHBTI-zijn.

 • De gemeente bevordert samen met sportclubs een LHBTI-vriendelijk sportklimaat.
 • De gemeente vraagt sportclubs om op te treden tegen LHBTI-vijandige spreekkoren. Als die spreekkoren zich toch voordoen, legt de gemeente de wedstrijd stil

 Diversen

 • In gemeentelijke voorzieningen zijn genderneutrale toiletten aanwezig
 • De gemeente bevordert dat er ook woningen beschikbaar zijn voor alternatieve gezinsvormen, zoals meeroudergezinnen.