Nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak

Wie goed geluisterd heeft naar de nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester Rob van Gijzel zal het met mij eens zijn: hij heeft gelijk!
Door hem werd aangegeven dat het niet al te lang meer zal duren of de grote steden, zoals onze stad, zullen een belangrijke rol gaan spelen hoe in ons land de hazen gaan lopen. Van Gijzel gaf duidelijk aan dat men in Den Haag over veel belangrijke zaken alleen praat en vergadert, maar dat de uitvoering wordt neergelegd bij de grote steden, dus ook bij ons hier in Eindhoven.

Wij hebben daar nu al dikwijls mee te maken. Als men in Den Haag bijvoorbeeld praat over de drugsproblematiek en de criminaliteit die daar mee samenhangt, dan is het daar alleen maar praten, maar wij hebben er wel mee te maken. Als ze in Den Haag praten over de vluchtelingenproblematiek, dan blijft het daar vaak bij praten, maar wij hebben ze al. En ik vul zelf daar dan maar bij aan: als men in Den Haag praat over de zorg in al haar uitgestrektheid, dan praat men daar alleen maar over en worden er plannen ontwikkeld die de menselijke maat volkomen missen, maar wij hier in Eindhoven worden wel dagelijks geconfronteerd met de problemen waarmee de Eindhovenaar, met wie het niet goed gaat, te kampen heeft.

Wij als Ouderen Appèl willen graag heel dicht bij de mensen staan. Daardoor wij ervaren dat vaak veel Eindhovenaren worden geconfronteerd met klein menselijk leed, dat voortkomt uit hetgeen in Den Haag wordt bepaald en waardoor die mensen dikwijls terechtkomen in een voor hen vrij uitzichtloze situatie. Ik denk dan aan die alleenstaande moeder die deze week bij ons kwam en radeloos is omdat ze er bijna € 300 per maand op achteruit gaat, omdat haar dochter van 21 jaar geacht wordt mee te betalen aan de woonkosten. Als die dochter dan maar € 400 aan inkomsten heeft en aan moeder € 300 zou moeten compenseren en zelf nog eens € 100 aan zorgkosten heeft, rest haar geen eurocent meer.

Dat deze Haagse maatregelen er voor zorgen dat men in 2016 van generatie op generatie in armoede terecht komt interesseert schijnbaar geen mens. Ik denk ook aan de man die bij me kwam omdat hij de onrechtvaardigheid niet kon verdragen die een van zijn buren was overkomen. De mevrouw waar het over ging werkt bij Zuidzorg en had moeten accepteren dat haar uurloon € 2 minder werd. Nu is twee euro, in de ogen van velen, niet veel, maar als het over 36 uur gaat is dat toch 72 euro per week en bijna 312 euro per maand. Die mevrouw komt nu in de problemen met het betalen van de vaste lasten. Respect voor de man die dit onrecht aan het bestrijden is, jammer voor hem dat tot nu toe alle deuren gesloten waren. Ik zag zelfs een e-mail waarin een Eindhovense wethouder aangaf dat dit onderwerp geen aanleiding was om een gesprek met hem aan te gaan.

Maar naast al deze zaken moeten wij als Ouderen Appèl, de grootste lokale partij in Eindhoven, ons ook durven uitspreken over de problemen die zich niet alleen in ons land maar in heel Europa voordoen “de op drift geraakte mens”. En daarbij kijk ik maar naar één vraag: Heeft de mens, blank of zwart, van welke komaf dan ook recht op een welbehagen. Er is maar één antwoord: het recht op welbehagen geldt voor iedereen, dus ook voor de echte vluchteling, waarvan er nu zoveel naar Europa zijn gekomen vanuit Syrië, Irak en Iran, uit de steden waar dood en verderf heerst en waar mensen worden uitgehongerd.
Maar als we het hebben over welbehagen moet duidelijk zijn dat dit ook geldt voor de mensen waarmee wij al jarenlang zo dicht verbonden zijn, zoals: onze senioren, vooral degenen die naast hun AOW het met een klein pensioentje moeten zien te redden, mensen met beperkingen, mensen die het met een geringe uitkering niet meer kunnen rooien, de daklozen en noem ze allemaal maar op. Al die mensen en ik vergeet er zeker meer te noemen, hebben recht op een welbehagen, een welbehagen dat ze nu missen omdat vaak door een falende overheid ook falende systemen in stand worden gehouden.

Daarom zullen wij naast de discussie over het vluchtelingenprobleem de problemen van mensen waarmee wij al jaren in verbondenheid leven moeten blijven aanpakken en ter discussie stellen. Niet alleen hier bij de plaatselijke overheid, maar ook in Den Haag. Daarbij hebben we elkaar nodig, moeten we het samen doen, moeten we ons blijven inzetten voor een beter welbehagen voor de mensen die dat tot nu toe zo erg missen.
En als ik tenslotte nog aanhaal dat de problematiek rondom de ijsbaan, het muziekcentrum, de nog steeds te hoge werkloosheid en de dreigende sluiting van winkels in onze binnenstad, naast een nog steeds slechte financiële positie van onze stad, ook onze aandacht behoeven, dan zult u begrijpen dat 2016 een jaar van hard werken zal worden waarbij we elkaar hard en hard nodig hebben en waar alleen de kracht van samenhang er toe kan leiden dat die successen worden behaald die wij graag voor ogen zien. Ik wens u allen daarbij veel succes.

 

Dré Rennenberg,
Fractievoorzitter Ouderen Appèl Eindhoven