Nieuwjaarstoespraak, Niek Rennenberg

Nieuwjaarstoespraak, Niek Rennenberg

Nieuwjaarstoespraak vrijdag 12 januari 2018

Beste aanwezigen,

Vindt u geschiedenis ook zo belangrijk? Uw eigen afkomst, uw familie? Uw wortels? Vindt u ook dat als je het verleden niet kent, dat het is alsof u gisteren geboren bent? Dan kan iedereen je van alles wijsmaken over het verleden, ja toch?

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. In ons verkiezingsprogram hebben we aandacht besteed aan de stad en de mensen, die de stad maken, vormen en achterlaten. Ditmaal hebben we bij ons programma 2018 – 2022 een DVD gevoegd met korte filmpjes van de herinneringen van onze lijsttrekker Dré Rennenberg over de 2e wereldoorlog.

Waren het onze ouders die ons land van de oorlog bevrijden.  U hebt daarna ons land en onze mooie stad mee opgebouwd, een sociaal gezicht gegeven en door uw harde werken heeft mijn generatie kunnen studeren. Dré, ik ben jouw generatie daar nog steeds dankbaar voor.
De economie van ons land zal tot 2020 met ongeveer 3% per jaar groeien voorspellen knappe koppen. Toch is het nog maar zeer de vraag of de gewone man of vrouw in de straat, van deze groei zal profiteren.

Alle inwoners van Eindhoven hebben recht op een waardig bestaan. In een rijk land als het onze is het niet hebzuchtig om een beetje levenszekerheid te verwachten na 40 of meer jaren hard werken. Mag je dan ook verwachten, als het wat minder gaat, dat je zorgverzekering en het land dat je opgebouwd hebt garant staan voor een goede oude dag?

In Den Haag hebben politici die, ook al beweren ze op te komen voor de ouderen, op het pluche  zetelen, de termen pensioen en gezondheidszorg tot scheldwoorden gemaakt. Men ontneemt mensen rechten en zekerheden.
Veel politici in de kring rond Rutte III, de kring van de zogenaamde  “gewone Nederlanders” zijn met duivels genoegen voorstander van het verder ontmantelen van uw sociale zekerheid. Het is te duur, het is overmorgen onbetaalbaar zeggen ze.

Maar kijk eens naar Eindhoven. De Haagse partijen hebben filialen in Eindhoven. Ze zitten in het college en wentelen hun faillissement af op de burgers van onze mooie stad. Als ik een advies mag geven. Op 21 maart kunt u de kartelpartijen een halt toeroepen. U en uw naasten, uw buren, uw vrienden, de mensen in de verenigingen kunnen dit kartel een halt toe roepen. Stem Eindhovens, Stem Dré Rennenberg, lijst 5

Juist uw en mijn generatie weet uit eigen ervaring dat je niet bang hoeft te zijn voor verandering, u heb er al zovele meegemaakt. Verandering is de vroedvrouw van de vernieuwingen die we willen realiseren, zodat Eindhoven in 2040 nog steeds een sociaal smoelwerk heeft. Kom in actie en laat je stem horen, wees zelf de verandering die je in onze stad wilt zien.
Want als we tolereren dat de afbraak verder gaat, het verschil arm-rijk steeds groter wordt, dan zijn straks onze kinderen en kleinkinderen de klos.
Zogenaamde Real-politieker met een gebrek aan sociaal inzicht en invoelingsvermogen  moeten onze stad niet de maat nemen en onze inwoners onder hun knoet zetten.

Goed, we leven in een tijd waarin alles verandert. Maar of al die veranderingen schokkend zijn? Mijn vader zou zeggen: ‘Nou nee, niet echt.’ Hij maakte in zijn leven de verwoestingen mee van twee wereldoorlogen, de crisis van de jaren dertig, de opkomst van de radio en de televisie, het begin van de ruimtevaart. Vele veranderingen, lees er het voorwoord van Dre in ons partijprogramma nog maar eens op na. Niks nieuws, want wie zijn geschiedenis kent, laat zich geen praatjes aanmeten, die weet waarover het gaat. Vernieuwing en verandering zijn constante gegevens in een mensenleven, niks nieuws en niks om bang voor te zijn, dat heb ik van mijn ouders geleerd.

Maar waakzaamheid is altijd geboden, overal zijn ze de machthebbers, die de bevolking in het keurslijf van hun bekrompen gedachten willen hebben. Een voorbeeld. Burgemeester Jorritsma, roept in zijn nieuwjaarstoespraak, dat veel partijen voor versplintering zorgen. Dat moeten we niet hebben, aldus deze regent. Als de landelijke kartelfilialen de stad naar de Bedelstaf  brengen, dan moet je de schuld niet leggen bij de inwoners die af willen rekenen met een Ancien Regime, maar bij de schuldigen. En dat mijnheer Jorritsma zijn niet de inwoners van Eindhoven, en dat mijnheer Jorritsma zijn niet de inwoners die zich verenigen in een lokale partij om de landelijke kartelpartijen er op 21 maart eens een pak voor de broek te geven. En dat mijnheer Jorritsma is niet de vrije pers, die bijvoorbeeld door uw partijgenoot, kartel collega in de gemeente Westland gemuilkorfd dreigde te worden. Het vrije woord zal overwinnen in de harten van de mensen die verandering willen. Hoop op verandering brengt mensen in actie, daar waar angst mensen laat verstijven.

Het goede van ouder worden is dat je een heleboel veranderingen hebt meegemaakt en dus zelf kunt zeggen tegen de jongere generatie: ‘niks om bang voor te zijn’, want angst is een slechte raadgever.
Velen van u weten echt wel waar Abraham de mosterd haalt, ik nodig u uit om samen met het Ouderen Appèl Eindhoven dit jaar kritisch na te denken en oplossingen aan te dragen voor de problemen waar we ons in Eindhoven voor gesteld zien, zodat we menselijke waarden weer leidend kunnen maken boven politieke afwegingen. Dit vraagt doortastend optreden van ons allen, wij wensen u een strijdbaar en gezond 2018.

Eindhoven, vrijdag 12 januari 2018
Niek Rennenberg, voorzitter Ouderen Appèl Eindhoven.