Nieuwjaarsboodschap, Dre Rennenberg

Nieuwjaarsboodschap, Dre Rennenberg

Dames en heren,

In zijn nieuwjaarstoespraak vergeleek onze burgemeester Eindhoven met een vuurtoren “die in zijn stralende lichtbundels ons als het ware de toekomst van de stad kan laten zien”. Maar… ook een vuurtoren die aan de voet van de toren plekken heeft waar het erg donker is.

Ik vraag mij af of iedereen de vergelijking tussen die vuurtoren en onze stad wel goed heeft begrepen en geef daarom mijn eigen invulling daar maar aan.

“De stralende lichtbundels met het zicht op de toekomst”, zou daar mee bedoeld worden hetgeen we vandaag in de krant kunnen lezen over het stationskwartier. Een plek waar een 158 meter hoge toren komt, de eyecatcher van Eindhoven, met een hotel, een debatcentrum en een statig winkelcentrum dat als ware weer het kloppend hart van Eindhoven zal moeten zijn. Het kloppend hart dat we immers op 6 december 1942 hebben verloren en dat in feite nimmer meer in die mate is hersteld.
Het is een prachtig idee, maar de vraag is of in een tijd waarin voor ons een euro al een grootheid is, we die plannen voorlopig niet moeten uitstellen. Nu zal wellicht de slimme politicus aangeven dat het geld van de investeerders komt, maar ik zeg u wij zijn verantwoordelijk voor het openbare domein en dat gaat velen miljoen aan gemeenschapsgeld kosten, geld dat er nu nog niet is.

Tegenover het mooie wat op den duur in de stralende lichtbundels vanuit de top van de vuurtoren te zien zal zijn, staan, zoals gezegd, aan de onderkant de zwarte plekken.
Zou daarmee bedoeld worden dat de stad zich de komende jaren voor grote financiële probleem ziet geplaatst omdat diverse zaken financieel en procesmatig niet op orde zijn? Zou dat kunnen zijn omdat de problemen in het sociale domein, waar de komende jaren per jaar gemiddeld 30 miljoen moet worden bezuinigd, niet zonder meer kunnen worden opgelost? Zou dat kunnen zijn dat we erg veel interen op ons vermogen, niet voldoende liquiditeit en weerstand meer hebben en daardoor onze schulden steeds meer zien oplopen? Of zou het kunnen zijn dat we door al die problemen onze begroting voor de komende jaren op dit moment nog niet sluitend kunnen krijgen.

De top van de vuurtoren steekt, in dit verhaal, schril af tegen zijn onderkant.
Daar moeten we iets aan doen en het Ouderen Appel heeft in augustus 2017 daartoe al een motie ingediend, die met algemene stemmen werd aangenomen, om gezamenlijk onze verantwoording te nemen en met oplossingen te komen.
Dat dit nog niet allemaal naar onze zin verloopt heb ik duidelijk aan het college kenbaar gemaakt. Wij maken ons ongerust dat het financiële herstelplan te veel ten koste zal gaan van het maatschappelijk kapitaal. Een overheid die zijn maatschappelijk kapitaal afbreekt om de financiële tekorten te kunnen dekken, breekt meer af dan dat ons lief is, vandaar onze waarschuwende brief aan dit college.

Laten we hopen dat met die waarschuwing beter wordt omgegaan dan met de waarschuwing die we jaar op jaar hebben afgegeven ten aanzien van onze financiële positie, “geef niet meer uit dan dat er binnenkomt”. Dat door de inzet van een sterk vertegenwoordigd Ouderen Appèl in de komende nieuwe raadsperiode de lichtstralen vanuit de vuurtoren een baken van vertrouwen zijn voor onze kiezers wens ik u allen van harte toe.