Jeugdige Politiek

Wie de Jeugd heeft, heeft de toekomst 

Het Ouderen Appèl Eindhoven wil naast de groep senioren volop in contact komen met jongeren omdat wij er graag willen zijn voor een zo breed mogelijke groep Eindhovenaren.
Wat is er immers mooier dan de levenservaring van senioren te koppelen aan jeugdig enthousiasme, idealisme en energie.

Op 19 juni 2015 deed zich een ideale mogelijkheid voor om leerlingen HAVO 4 van het Van Maerlantlyceum te ontmoeten die een project Politiek hadden voorbereid in het lesblok maatschappijleer. Namens het OAE zijn Jacintha Raemaekers en Henk van der Haghen aanwezig geweest bij de ludieke politieke presentaties die met enthousiasme werden verzorgd.

Ook een aantal collega′s van CDA, PvdA, VVD en Groen Links, waaronder Karin Wagt, Edith van Dijk, Ferry van de Broek en Renate Richters, toonden hun belangstelling voor het project dat tot in de puntjes verzorgd was. Compleet met zelf bedachte partijprogramma’s, video presentaties en jeugdige woordvoerders werden  politieke idealen  aan de orde gesteld met als doel te komen tot een betere samenleving.

Van de aanwezige ” echte politici ” werd gevraagd hun mening te geven over de wel zeer uiteenlopende denkbeelden. Opvallend en fijn was dat heel veel leerlingen zich erg betrokken voelden bij zaken als zorg, armoede, werkgelegenheid, milieu en cultuur. Veel leerlingen spraken hun zorg en ongerustheid uit over de bezuinigingen in de welzijns- en gezondheidssector  die met name ouderen en gehandicapten  erg gaan raken.

Het gaf ons de gelegenheid  aan te geven dat aangepaste huisvesting, thuiszorg, goed openbaar vervoer, de bestrijding van eenzaamheid en armoede belangriijke aandachtspunten zijn voor het Ouderen Appèl in de belangen behartiging van onze doelgroep.

Wij hebben volop informatie kunnen verstrekken over de politiek in Eindhoven en de rol die het Ouderen Appèl daarin speelt.

Het was een prima middag en heel verfrissend om met zo′n leuke groep enthousiaste jongelui in contact te komen. Onze waardering en dank gaat behalve naar alle deelnemers ook uit naar Marty Wareman die als docente Maatschappijleer bij het Van Maerlantlyceum deze politieke middag op voortreffelijke wijze georganiseerd heeft.

Ook voor het Ouderen Appèl geldt: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’

Henk van der Haghen.