Eindhoven tussen Scylla en Charybdis

Eindhoven tussen Scylla en Charybdis

In de Griekse mythologie is Scylla een zeemonster met zes hondenkoppen en Charybdis een zeemonster dat draaikolken veroorzaakt. Charibdis ligt bij een zee-engte en daartegenover ligt Scylla. Voor zeelieden is het dus uiterst gevaarlijk om door deze zee-engte te varen.

Ook de inwoners van Eindhoven varen bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart aanstaande tussen Scylla en Charybdis. Eindhoven verkeerd financieel in zwaar weer, je mag wel zeggen een storm van ongekende orkaankracht.

Als we niet heel goed op onze tellen passen dan komen de veroorzakers van dit slechte weer goed weg, Zij zullen laf met hun staart tussen de benen ver weglopen, bijvoorbeeld naar Utrecht, Brummen of Heerhugowaard. Zij zullen weglopen voor hun verantwoordelijkheid, de Eindhovense bevolking met een ongekende schuldenlast achterlatend.

Als we niet heel goed op onze tellen passen, dan gaan de inwoners van Eindhoven in de komende vier tot acht jaar opdraaien voor deze schulden. U, als inwoner van Eindhoven wordt het kind van de rekening.

Het Ouderen Appèl Eindhoven behoedt u voor dit onheil. Wij willen dat de nieuwe coalitie die het college zal gaan vormen niet meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. Ook willen wij alle verdere uitgaven die reeds gepland zijn nog eens tegen het licht houden. Daar waar mogelijk is zullen we bezuinigen.

Het Oudere Appèl Eindhoven zal alles in het werk stellen om de ontstane schuldenlast niet over uw rug op te lossen. Daarom zullen wij, als we in het nieuwe college komen het aantal wethouders verminderen van de huidige zeven naar maximaal vijf.

Dat kunnen we echter niet alleen. Daar hebben wij uw hulp en steun hard voor nodig het ouderen Appèl Eindhoven pakt haar verantwoordelijkheid. Wij willen niet uw geld, wel uw stem en de stem van alle mensen in Eindhoven die u kent.

U behoudt uw geld, oké?

Stem dan 21 maart, lijst 5, stem Dré!