Eindhoven krijgt Ouderen-ambassadeur

Wethouder Depla zegt JA tegen Ouderen-ambassadeur

Het Ouderen Appèl wil een ambassadeur om oudere werkloze werknemers in Eindhoven weer aan werk te helpen. Wethouder Depla heeft ja gezegd tegen dit voorstel en komt in januari van het volgend jaar met een uitwerking naar de raad. Op dit moment groeit de werkloosheid onder oudere werknemers sterk. Het vinden van werk is voor ouderen vaak moeilijk. Waren het eerst vooral 55 plussers, daarna 50 plussers, nu is men boven de 45 al niet meer zeker van een werkplek.

Het Ouderen Appèl wijt dit voor een deel aan de spanning op de arbeidsmarkt, maar vooral toch  aan vooroordelen die bestaan tegen oudere mensen.  Ouderen zouden langzamer zijn, vaker ziek, minder gemotiveerd. Het tegendeel is waar. Oudere werknemers zijn vaak stipt, hebben minder last van maandagochtendziekten en zijn vaak heel gemotiveerd. Ook zijn zij bereid jongeren in te leren in hun vakgebied.

Het Ouderen Appèl denkt bij een ambassadeur aan een netwerker m/v met veel ervaring, bij voorkeur opgedaan in bedrijfsleven, of op het snijvlak van bedrijfsleven en openbaar bestuur. Het Ouderen Appèl gaat goed opletten met welke voorstellen wethouder Depla gaat komen.

Wethouder Scholte omarmt Noodhulp

Het Ouderen Appèl boekt nog een succes door het voorstel om per 1 januari 2015 te zorgen, dat iemand die zorg nodig heeft die ook onmiddellijk krijgt. Intake van WijEindhoven kost natuurlijk tijd. Het Ouderen Appèl is ook helemaal niet tegen een intake, maar huldigt het principe, dat iemand die acuut hulp nodigt heeft, die hulp eerst krijgt, waarna pas de papierwinkel in orde wordt gemaakt. Noodsituaties zoals een incident, of ontslag uit het ziekenhuis vragen om flexibele tijdelijke oplossingen. Gelukkig deelt de wethouder deze mening ook. Zij komt binnenkort met voorstellen, die aansluiten bij het principe van het Ouderen Appèl Eindhoven.

Per 1 januari 2015 is er 24 uurs bereikbare noodhulp, zowel huishoudelijk,  zorg of verpleegkundige ondersteuning, te organiseren voor mensen die onmiddellijk hulp nodig hebben.