Eindhoven Airport

Eindhoven Airport

Duurzame luchthaven geeft Eindhoven vleugels. 

In het Eindhovens dagblad van 3 juli biedt mevrouw Verhees, fractievoorzitter van de PvdA, mede namens Groen Links, D66, BBL, CU en de Socialistische Partij, excuses aan aan de buurgemeenten van Eindhoven.

Wat is er gebeurd?

In de afgelopen Raadsvergadering liepen de discussies rondom 2 ingediende moties hoog op. Zo werd één motie ingediend door de hierboven genoemde partijen en één werd ingediend door coalitie partij D66, VVD, Ouderen Appèl, CDA en LPF. De druiven zijn, vooral voor de PvdA en Groen links, schijnbaar erg zuur.

Dat, zoals in het ondertekende convenant “expeditie Eindhoven” tussen PvdA, Groen Link, SP en D66, onder het punt duurzame luchthavens duidelijk staat aangegeven dat de uitbreiding van de landingslots tussen 23.00 en 24.00 uur na 2015 een vrije kwestie is en dat de meerderheid van de gemeenteraad beslist, doet daar schijnbaar niets aan af. Het is natuurlijk ook vreemd dat als door de coalitiepartijen wordt aangegeven dat Eindhoven Airport vooral ten dienste moet staan van de economische groei van de regio, dat men dan die groei niet tot uitdrukking wil laten komen door een zeer beperkte groei van vluchten tussen 23.00 en 24.00 uur. Dat daarbij een balans moet worden gevonden tussen groei, duurzaamheid en hinder-beperking spreekt voor zich. Zeker is wel dat de partijen, die op een democratische manier, namelijk door de meerderheid van de raad, hun motie zagen aangenomen het hier zeker mee eens zullen zijn.

Dat de druiven zuur zijn blijkt ook uit de opmerking dat wij, de indieners van de aangenomen motie, te weinig oog zouden hebben voor de lasten die de omwonenden ondervinden en zouden accepteren dat die overlast steeds meer gaat toenemen.

Het is best te begrijpen dat je teleurgesteld bent, als een schijnbaar belangrijke motie niet door de meerderheid van de raad wordt ondersteund. Als je echter zelf mede verantwoordelijk bent voor het afgesloten convenant tussen PvdA, GL, SP, en D66 en je hebt daar je handtekening onder gezet wat inhoud dat bij de kwestie Eindhoven Airport, zoals dit van zelfsprekend is, de meerderheid van de raad beslist  zou je anders moeten reageren. Doe je dat niet dan moet je je afvragen of de expeditie Eindhoven nu al niet mislukt is.

 

Dré Rennenberg
Fractievoorzitter Ouderen Appèl Eindhoven