Een maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage

Een bijzondere ervaring op het breukvlak van twee werelden

Niek Rennenberg heeft de afgelopen zomervakantie een maatschappelijke stage gelopen. Zo heeft hij zich verdiept in het dagelijkse leven van dak- en thuislozen in Eindhoven.

Inleiding:
‘Het is vrijdag 13 juni 2014 rond 15.00 uur. Eef van den Berg en ik zitten samen bij ons in de tuin na te praten over de ochtendbijeenkomst van het Ouderen Appèl Eindhoven. Al pratende komt het thema gemeentepolitiek al snel op tafel.
Ja, gemeentepolitiek, een groep goedwillende mensen die veel praat over en veel minder praat met de doelgroepen waarover zij beslissingen nemen. Ik zal met deze uitspraak wel tegen enkele schenen schoppen, maar dit is zoals ik het tot nu toe ervaar in de korte tijd dat ik als raadslid werkzaam ben.Dat wil ik in ieder geval voor mezelf anders en al pratende komen we op de mogelijkheid om tijdens mijn vakantie “ergens stage te gaan lopen”. Dat ergens moet dan nog wel ingevuld worden. Ik ga er over nadenken.
Ik zoek geen grote gemeentelijke instelling, juist liever een kleine onafhankelijke. Dat komt omdat ik in mijn werk juist veel ervaring en succes heb gehad met kleine onafhankelijke instellingen die vanuit hun passie het werk doen dat ze doen.Mijn passie is het weer in hun kracht zetten van mensen, die om wat voor omstandigheden dan ook, even uit hun kracht zijn. In mijn werk ben ik niet geïnteresseerd in wat je niet kunt. Ik wil juist weten wat je wel kunt en waar je ogen van gaan stralen.Na dat weekend praat ik met verschillende mensen, collega’s, partijgenoten, familieleden, vrienden. Zo kom ik bij de Stichting Ervaring die Staat terecht, ik maak een afspraak met Els Keet en na een gesprek besluit ik om na haar vakantie op maandag 4 augustus 2014 te beginnen met mijn “stage”.
Ik weet niet precies voor 100% wat ik kan verwachten, wel weet ik dat ik met een open wil, een open hart en een open geest ga leren over een wereld die niet de mijne is. De wereld van de dak- en thuislozen.Ik ga geen namen noemen, want dan ga ik zeker iemand vergeten, wel wil ik iedereen met wie ik heb samengewerkt bedanken voor hun openheid en inzet om mij iets te laten leren en vooral ervaren over een wereld die tot dan toe alleen uit de media tot mij kwam.
Ik wens de lezer net zoveel leer- en leesplezier als ik heb gehad.’Download de PDF om het hele relaas te lezen.

PDF Ervaring die staat, een maatschappelijke stage.