Duiding van de verkiezingsuitslag in het licht van de collegevorming

Maandag 26 maart 2018 19.30 uur raadszaal

 

Duiding van de verkiezingsuitslag in het licht van de collegevorming

 

De in de raad 2018-2022 vertegenwoordigde partijen geven hun visie op de verkiezingsuitslag en brengen advies uit hoe de informatie/ formatiefase volgens hen ingevuld dient te worden (welke

combinatie van partijen betrekken bij de informatieronde, inschakeling informateur/formateur, etc.).

Voorzitter,

Ook al wordt er wellicht herteld, verkiezingen kennen winnaars, nieuwkomers en verliezers. Laat ik beginnen met het feliciteren van de winnaars met het door hun behaalde resultaat.

De nieuwkomers heet ik van harte welkom en wens ik succes in hun werk als raadslid.

Nu behoren wij tot de verliezers en dat geeft een beduidend minder fijn gevoel dan de vorige keer kan ik u zeggen.

Winnaar zijn, voorzitter, brengt verantwoordelijkheden met zich mee, de grootste partij krijgt naar ons idee een verantwoordelijke taak.

Er gaat een nieuw college samengesteld worden en het Ouderen Appèl Eindhoven is van mening dat de twee grootste partijen VVD en Groen Links in deze hun verantwoordelijkheid in gezamenlijkheid dienen te nemen.

Naar ons idee wordt er na de ontmoeting tussen beide partijen een beroep gedaan op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, resulterend in een nieuw college als eindresultaat.

De vorming van een nieuw college gedragen door zowel VVD als Groen Links zal gezien de gevoerde stadsdebatten moeilijk worden. Het Ouderen Appèl Eindhoven roept beide partijen dan ook op om water bij de wijn te doen en brede steun te zoeken bij andere partijen. Tijdens verbinding komt de ware ontmoeting tot stand. Gezien de grote problemen waarvoor het nieuwe college zich geplaatst zal zien, roepen wij op tot verbinding en brede samenwerking. Wees u bewust van uw eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de tweedeling in onze stad in de komende jaren zal afnemen en dat elke inwoner van Eindhoven deelgenoot kan zijn aan de eventuele groei.

Openheid en transparante communicatie zijn noodzakelijk om dit proces te doen slagen. Stap af van onderhandelingen in de achterkamertjes ga in het openbaar de dialoog aan over hoe de toekomst van onze stad er onder uw leiding uit gaat zien.

Voorzitter wij wensen alle betrokken bij de vorming van een nieuwe coalitie en college bestaande uit Eindhovenaren succes en de moed om individueel belang ondergeschikt te maken aan het algemene belang van alle inwoners van onze stad.

Het Ouderen Appèl Eindhoven adviseert dan ook om in de informatieve ronde alle partijen uit de raad te betrekken. Verder adviseren we om VVD en Groen Links het voortouw te laten nemen door elk een verkenner aan te wijzen en dat tweetal de verdere onderhandelingen vorm te laten geven. Uiteraard adviseert het Ouderen Appèl om ook verkenners te zoeken met een duidelijke binding met Eindhoven. Het is toch niet nodig, partijbobo’s aan te laten vliegen uit Verweggistan?

 

Ten slotte geven wij dit tweetal dan graag vanuit het Ouderen Appèl de volgende inhoudelijke adviezen mee:

  1. Zorg dat de financiën op orde komen met inachtneming van de brief van de Provincie Noord Brabant van 15 december 2017.
  2. Voorkom een plafond in de zorg. Iedereen die zorg nodig heeft moet deze ook ontvangen. Eindhoven moet een sociale stad blijven.
  3. Maak van Eindhoven een senior vriendelijke stad.In een informatief gesprek, wellicht in het openbaar, willen we dit nader toelichten aan de informateurs.

Niek Rennenberg