Dakloze heeft geen keukentafel

Dakloze heeft geen keukentafel

OPINIE | Dakloze heeft geen keukentafel

Charmeoffensief kan niet verhullen dat welzijnsorganisatie Wijeindhoven het resultaat is van ordinaire bezuiniging. Nadat het Ouderen Appèl Eindhoven op 15 september forse kritiek heeft geuit op de werkwijze van Wijeindhoven en het beleid van wethouder Lenie Scholten zien we de afgelopen dagen plotseling een charmeoffensief op ED.nl en in het Eindhovens Dagblad.

Laten we ondanks dit charmeoffensief niet vergeten dat we in de zorg gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel vanuit Den Haag voor de kiezen hebben. Een bezuinigingsmaatregel waarvan de lezer en met name de oudere lezer de dupe wordt. U bent, alhoewel de puberleeftijd reeds lang achter u ligt, het kind van de rekening.

In de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling heeft het Ouderen Appèl gepleit voor een menswaardige nachtopvang voor dak- en thuislozen. Medio september blijken er elke avond bij de nachtopvang van ’t Eindje al acht tot twaalf mensen te moeten worden weggestuurd: vol, gaat u maar bij de brug over de Dommel slapen. Dat gaat de komende winter dus helemaal mis, denken wij.

Verder wil de wethouder het centraal meldpunt daklozen sluiten. Daklozen dienen voortaan een keukentafelgesprek met een generalist van Wijeindhoven te voeren. Dat kan in de praktijk helemaal niet, want de dakloze heeft geen vast adres met keukentafel.

Daar komt bij dat het Ouderen Appèl uit eigen ervaring de afgelopen vier maanden helaas heeft moeten vaststellen dat de kennis en kunde van de generalisten op het gebied van begeleiding van de dak- en thuislozen nogal wat te wensen overlaat. Tot overmaat van ramp zien we dat ambtelijke deskundigheid aan de kant wordt geschoven.

Ons advies aan de wethouder is om in deze problematiek veel meer dan nu gebruikelijk is gebruik te maken van de kennis en kunde van de ervaringswerkers zoals bijvoorbeeld die van KDET.

Wijeindhoven kan de extra taken gewoon niet aan. Niet qua mankracht en al helemaal niet qua specifiek benodigde kennis. Niet alleen op het gebied van begeleiding van dak- en thuislozen, ook op het gebied van de schuldhulpsanering schiet de specifieke kennis van de generalisten van Wijeindhoven tekort bleek begin september uit de discussieavond in het Spilcentrum Drents Dorp.

Helemaal te gek wordt het dan als een inspreker namens het Leger des Heils meedeelt dat Wijeindhoven niet gereageerd heeft op een aanbod tot contact en overleg. Dat zegt iets over Wijeindhoven en over de leidinggevenden van die organisatie.

Wijeindhoven is geen vernieuwende aanpak in de slimste regio van Nederland. Wijeindhoven is een uitvloeisel van de grove bezuinigingen in de zorg. Zelfs de nieuwe wethouder van financiën Wilbert Seuren geeft het toe: ‘Er is wel degelijk financiële zorg” (ED 18 september). Gemeenten hebben er veel taken op het gebied van zorg en werk bijgekregen. En de daarbij behorende financiële ondersteuning vanuit Den Haag houdt geen gelijke tred. Ondanks de stijging van de Eindhovense begroting van 760 miljoen naar 880 miljoen euro blijft het zo dat er veel minder dan voorheen naar die beleidsterreinen ging.

En dat zien we in de Eindhovense praktijk. Keukentafelgesprekken verkleinen uw de met soms meer dan 50 procent en onder de werklozen wil het grote aantal 50-plussers maar niet echt zichtbaar dalen.

 

Niek Rennenberg
raadslid voor het Ouderen Appèl Eindhoven