Bestuur

Niek Rennenberg

Niek Rennenberg (Voorzitter, Secretaris, 2 ͤ Penningmeester)

Mijn passie en de rode draad in mijn carrière is opkomen voor kwetsbare mensen die zich buitengesloten voelen of weten. Missie: het creëren van blijvende oplossingen voor armoede, en sociaal onrecht in Eindhoven. Streven naar duurzaamheid en een eerlijke verdeling van de welvaart, dus aandacht voor sociale vernieuwing. Dat betekent ook duidelijke keuzes maken en daar je verantwoordelijkheid voor nemen, want niet kiezen is ook een keuze. Ik laat mijn keuzes terugkomen in mijn concreet waarneembaar gedrag.

Hans Raaijmakers (Penningmeester)

Tekst

Frits Ossel (Vice-Voorzitter)

Als medewerker van CURE heb ik dienstbaarheid aan de inwoners van Eindhoven hoog in mijn vaandel staan. Ook onze partij heeft in mijn ogen een bestuur nodig dat dienstbaar is aan de leden en de fractie. De fractie is verantwoordelijk voor het politieke gezicht van onze partij, het bestuur bestuurt de vereniging. Een dienstbaar bestuur onderhoudt goede contacten met de leden en draagt bij aan het succes van de fractie. Daarnaast ben ik als wijkambassadeur voor Mensfort (Woensel) een luisterend oor voor de vragen van de bewoners en het gezicht van onze partij in onze wijk.

Gerero van der Heijden (bestuurslid)

Tekst

Gautam Nandoe (Bestuurslid)

Ik ben Gautam Nandoe, 52 Jaar, gehuwd en 2 kinderen. In mijn politieke werk zet ik me in voor alle inwoners van onze stad, in het bijzonder voor de ouderen. De samenstelling van de bewoners van Eindhoven verandert snel, de bevolking vergrijst en er komen veel nieuwe inwoners bij. Ik vind het belangrijk om de diversiteit van de bevolking van onze stad ook terug te laten komen in onze partij. Zo denk ik dat we de belangenbehartiging kunnen professionaliseren. Voor mij is het belangrijk dat we wijkgericht werken, dichter bij de inwoners van onze stad komen staan en in begrijpelijke taal met elkaar communiceren.

Ouderen Appèl Eindhoven