ANBI status

<- terug

Het Ouderen Appèl Eindhoven is een erkend goed doel

Het Ouderen Appèl Eindhoven is bij de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) geregistreerd. Donateurs van een ANBI mogen onder bepaalde voorwaarden hun giften aan een ANBI aftrekken bij het doen van belastingaangifte.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 807486048

Organisatie en Financiën

Beloningsbeleid

Voor de bestuursleden geldt geen beloningsbeleid; zij kunnen hun daadwerkelijk gemaakte onkosten op declaratiebasis vergoed krijgen.