Politieke visie

Politieke visie -> wat doet de fractie? -> vraag en antwoord -> initiatieven -> standpunten -> partijprogramma

Missie

“De ene generatie plant een boom, de volgende geniet van de schaduw” (chinees spreekwoord)
Het Ouderen Appèl Eindhoven staat voor :

 •  Respect voor de ouder wordende generaties
 •  Sociale rechtvaardigheid voor alle mensen
 •  Generaties, jong en oud, die voor elkaar opkomen
 •  Het doorgeven van een duurzame samenleving

Visie

Het Ouderen Appèl Eindhoven gaat voor:

 • Een dienstbare overheid, die samen met de inwoners van Eindhoven een verzorgingsstad maakt.
 • Een overheid die de Eindhovenaren ziet als partners voor het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren
  van beleid.
 • Het verminderen van armoede, het verbeteren van onderwijs en het verlenen van goede zorg aan alle
  inwoners die dit nodig hebben.
 • Het smeden van een band tussen Kenniseconomie (Brainport) en Zorgstad (Care city)