Vraag en antwoord

<– terug

Hieronder vindt u de schriftelijke vragen die door de fractie van het Ouderen Appèl Eindhoven aan het college zijn gesteld. Zo gauw er antwoorden op die vragen zijn ontvangen zullen deze ook worden toegevoegd.

2016-02-16 Vragen over opheffen Stichting Michaelson

2016-01-21 Vragen over brandveiligheidvraag en antwoord

2015-12-11 Vragen over participatiewet

2015-08-19 Vragen en antwoorden over stoelhuur PSV stadion

2015-08-11 Vragen en antwoorden over ontwikkeling Sociaal domein

2015-08-07 Vragen en antwoorden over bekostigen school en sportclub

2015-08-07 Vragen en antwoorden over gevaarlijk zebrapad Stationsplein

2015-07-30 Vragen en antwoorden over lening muziekcentrum

2015-07-27  Vragen en antwoorden over Crisisopvang puilt uit

2015-07-24 Vragen en antwoorden over toename daklozen door beleid

2015-07-14 Vragen en antwoorden over Werkleerbedrijf     

2015-07-21 Vragen en antwoorden over kwetsbare jongeren                                                                                                                  

2015-07-08 Vragen en antwoorden omtrent veranderingen welzijnsbeleid

2015-07-07 Vragen en antwoorden bomen Stadswandelpark

2015-07-01 Vragen en antwoorden oversteekplaats Vaartbroek

2015-06-16 Vragen en antwoorden over indienst nemen generalisten

2015-06-15 Vragen en antwoorden over melding ouderenmishandeling